You are here

Financieel Nieuws

Pensioen...En toen?

Dit onderwerp is veel besproken in Nederland en iedere keer dat de overheid een wijziging voorstelt of invoert raken de gemoederen verhit.

Heb ik straks nog wel voldoende pensioen? Deze vraag wordt vaak gesteld.

Pensioen is inkomen voor later en het bedrag dat daarvoor nodig is wordt gespaard door premie te betalen aan een pensioenuitvoerder (verzekeraar, bedrijfspensioenfonds, premiepensioeninstelling of pensioen BV)

Zolang de pensioenleeftijd nog niet is bereikt, is de premie fiscaal aftrekbaar.
Zodra het pensioenkapitaal wordt aangesproken (zoals op pensioendatum) worden de uitkeringen beschouwd als inkomen en zijn daarom belastbaar.

Met allerlei argumenten die er toe doen (maar ook veel argumenten die er niet toe doen), heeft de overheid in onderhandeling met de sociale partners uiteindelijk een akkoord bereikt over de aanpassing van de pensioenwetgeving.

De belangrijkste zaken die met ingang van 1 januari 2015 van kracht zijn, betreffen het aftoppen van de hoogte van het pensioengevend loon, verlaging van de opbouwpercentage’s in pensioenuitkeringsregelingen en verlaging van de tabelpercentage’s in beschikbare premiepensioenregelingen.

Daar komt nog bij dat de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat is opgeschoven van 65 naar 67 jaar. Dit is een nadeel omdat we 2 jaar langer moeten wachten op een  AOW-uitkering, maar tegelijkertijd 2 jaar extra hebben om te sparen voor ons pensioen.

De belangrijkste conclusie die we kunnen trekken is dat deze wetswijzigingen de schatkist jaarlijks vele miljarden euro’s opleveren.  Geld dat nodig is om de begrotingstekorten aan te vullen, maar niet gebruikt wordt voor een hoger pensioen.

Het antwoord op de vraag; “heb ik straks nog wel voldoende pensioen?” is daarom; “nee” als het van de overheid afhangt en “ja” als werkgevers en werknemers de handen ineen slaan.

Op dit punt komt Dukatenburg Financiële Diensten u te hulp. Met een objectieve blik beoordelen wij uw pensioenregeling en adviseren u op welke punten verbetering mogelijk is of welke pensioenregeling het beste bij uw onderneming en de werknemers past.
Het budget dat u beschikbaar stelt is het vertrekpunt, het pensioen waarvan de werknemer straks moet leven is het eindpunt.

Pensioenstelsel Nederland

Welke werkgever voelt zicht verantwoordelijk voor een VERZEKERD pensioen voor zijn werknemers?

90% van de werknemers heeft te maken met " verdamping" van zijn pensioen omdat ze zijn aangesloten bij een Pensioenfonds.

Wij helpen werkgevers om hun werknemers een ECHT persoonsgebonden pensioen te garanderen.

In deze animatie wordt uitgelegd hoe het Nederlandse pensioenstelsel werkt.

http://www.youtube.com/watch?v=3U_lU-CbxlQ&feature=youtu.be