You are here

Pensioen...En toen?

Dit onderwerp is veel besproken in Nederland en iedere keer dat de overheid een wijziging voorstelt of invoert raken de gemoederen verhit.

Heb ik straks nog wel voldoende pensioen? Deze vraag wordt vaak gesteld.

Pensioen is inkomen voor later en het bedrag dat daarvoor nodig is wordt gespaard door premie te betalen aan een pensioenuitvoerder (verzekeraar, bedrijfspensioenfonds, premiepensioeninstelling of pensioen BV)