You are here

WOZ-bezwaar intakeformulier

In veel gevallen is de WOZ-waarde door uw gemeente te hoog vastgesteld of zijn er bijzondere omstandigheden die een lagere WOZ-waarde rechtvaardigen.

Hoe maak ik bezwaar tegen mijn WOZ-waarde?