You are here

Werkwijze

Onze werkwijze staat beschreven in een digitale brochure. De volgorde van de stappen die wij in het advies-traject doorlopen ziet u hiernaast grafisch weergegeven. 

 

Vergoeding

In het dienstverleningsdocument staan onze tarieven vermeld.

U kunt van onze adviesdiensten gebruik maken en het uurtarief betalen (€ 87,50 per half uur en in combinatie met een onderhoudsabonnement € 70,-). Het administratietarief geldt per uur. U kunt er ook voor kiezen om per opdracht een vast bedrag te betalen. In dat geval wordt de opdracht altijd afgerond, ook al wordt er veel meer tijd aan besteed, dan aanvankelijk is begroot (dit risico is voor rekening van Dukatenburg).